Usluge

Licencirani smo za obavljanje slijedećih pregleda:

 • vozača (amatera i profesionalaca)  faq
 • držanje i nošenje oružja faq
 • zaštitara (priv. detektiva), pregled pirotehničara, vatrogasaca i čuvara faq
 • pregled pomoraca (pomorske knjižice, pomorska ovlaštenja (brevete) domaće i strane) faq
 • prethodni pregled prije zaposlenja faq
 • pregled sudskog vještaka faq
 • pregled za otvaranje obrta faq
 • uvjerenja za put, rad i boravak u inozemstvu faq
 • uvjerenja za trajno nastanjenje u RH faq
 • upis u srednje škole (obrtničke, industrijske..) i fakultete (domaće i inozemne) faq
 • periodični pregledi radnika na radnim mjestima s posebnim uvjetima rada (sistematski pregledi) faq
 • pregledi radnika (studenata) koji rade u zoni ionizirajućeg zračenja faq
 • ocjena radne sposobnosti faq
 • ekspertizni pregledi za dijagnosticiranje profesionalnih bolesti i ozljeda na radu faq
 • pregled vida za radna mjesta s računalom faq
 • pregled sportaša (amatera i profesionalaca) i drugi pregledi prema dogovoru faq
 • liječničko uvjerenje za specijalizacije (uključuje psihološka testiranja i ispitivanje manualne sposobnosti) faq
 • tečajevi Prve pomoći za radnike uz izdavanje Uvjerenja o osposobljenosti za pružanje Prve pomoći (Poslodavci imaju zakonsku obvezu (prema članku .62 ZZR) upućivanja određenog broja radnika na edukaciju iz Prve pomoći kako bi stekli sva potrebna znanja i vještine u pružanju prve pomoći na radnom mjestu do dolaska Hitne medicinske pomoći.)


Kod prethodnih pregleda prije zapošljavanja, troškove snosi poslodavac. Sav iznos poslodavac može refundirati od HZZO-a nakon što prijavi djelatnika na mirovinsko i zdravstveno osiguranje i izvrši uplatu prema medicini rada gdje pregled obavljen. Svaki slijedeći pregled ide na teret HZZO-a. Za realizaciju istog potrebno je sklopiti ugovor sa Ustanovom OPUS MEDICUS koja je ugovorni subjekt HZZO-a. Specijalist medicine rada naše ustanove sudjelovat će u radu Odbora zaštite na radu Vaše tvrtke, kao i u izradi Procjene ili Revizije Procjene opasnosti za radna mjesta sa posebnim uvjetima rada.